Kur i Danmark

Andra delen av sommaren (sommaren är nu slut för vår del…) har vi kurat i Danmark, på Skodsborg kurhotell.

/Henrik och Henny

Kommentarer